lubawka.info                             komentarze: biuro@lubawka.info    tel. 791575803

===================================
Przekaż 1% z podatku, który zapłaciłeś

do urzędu skarbowego na rzecz remontu
kapliczek i drogi krzyżowej na Świętej Górze.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Ratujmy kapliczki. Wpisz na swoim „Picie” :   

Stowarzyszenie Nasza Gmina Lubawka –
„Kalwaria Lubawska”.        KRS 0000519618
===================================

Do końca kadencji burmistrz Kocemby pozostało:

Jesienne wybory samorządowe są coraz bliżej.

Z nazwisk kandydatów na burmistrza o których mówią mieszkańcy gminy jest nadal kilka powtarzających się nazwisk. Tych, którzy mają śladowe poparcie nie wymieniamy.


==========================================================
GRUPA RADNYCH MÓWI DOŚĆ KRĘTACTW W SPRAWIE MURAWY STADIONU W LUBAWCE !!!!!

ZOSTAŁ DZIŚ ZŁOŻONY WNIOSEK O ZWOŁANIE W CIĄGU 7 DNI SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE MURAWY STADIONU !!!

RADNI CHCĄ PODJĄĆ UCHWAŁĘ O ZAWEZWANIU WYKONAWCY DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA WAD I ZAMIADOMIENIU PROKURATURY W SPRAWIE MOŻLIWYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI POPEŁNIONYCH PRZY REMONCIE TEJ MURAWY I OBECNYM MATACZENIU W TEJ SPRAWIE !!!

Radni w osobach:

Mirosław Antoniszyn

Alfred Bagiński

Ewa Garbień

Andrzej Ptaszkowski

Piotr Wiktorowski

złożyli dziś wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Lubawka.
Głównym tematem sesji ma być sprawa naprawy murawy stadionu w Lubawce.


Zastanawiającym jest, dlaczego radni z Lubawki tak nie walczą o naprawę tej
murawy, czyżby byli oni uwikłani w tajne układy z burmistrz Kocembą, która
tak broni wykonawcy, aby nie musiał wymieniać nawiezionej pod murawę gliny,
gdyż to ona jest powodem zalegania wody i zniszczenia trawy na boisku ????

Przecież jest wszystkim wiadomo, że żadne półśrodki nie są w stanie poprawić
tej murawy. Dopóki ta nawieziona glina, która jest pod murawą nie zostanie
usunięta i zastąpiona jak zaplanowano w projekcie mieszanką żwirowopiaskową
to woda pod murawą będzie się zawsze zbierała.

Tak samo było w Jeleniej Górze, wykonawca usunął taką samą pospółkę gliniastą,
położył warstwę filtracyjną żwiru jaka miała być i na próbie zgodnie z zasadami
wylano 50 litrów wody na metr kwadratowy, po godzinie po wodzie nie było śladu.

Tak samo musi być zrobione u nas.

To burmistrz Kocemba jako przewodnicząca rady budowy dopuściła do takiej
niegospodarności i partackiej roboty swego kolegi.

Nic dziwnego, że radni przygotowali uchwałę o skierowaniu zawiadomienia do
organów ścigania, aby ustalono winnych dopuszczenia tej murawy do takiego stanu.

Oto teksty uchwał przygotowanych przez tych radnych.

Ta grupa radnych zwróciła się także z pismem do burmistrz Kocemby
o przygotowanie informacji, co urząd robi i zamierza robić, aby stadion
powrócił do swojego dobrego stanu sprzed remontu.

Chwała i szacunek dla tej grupy radnych, którym na sercu leży dobro gminy.
Natomiast radnym z Lubawki, którzy przyczynili się do zniszczenia tej
murawy wstyd i hańba, niech honorowo złożą mandaty i nie startują więcej
w wyborach.

Myślę, że sportowcy, działacze i mieszkańcy tłumnie przybędą na tą
nadzwyczajną sesję, aby przyjrzeć się radnym jak będą toczyć dyskusję, oraz
jak będą głosować przy podejmowaniu tych uchwał.

 

hk
17.08.18

========================================================
WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE „WSPÓLNOTA” PROWADZI OGÓLNOPOLSKI RANKING UŻŁOBKOWIENIA GMIN !

DLACZEGO W TYM RANKINGU NIE JEST UJĘTA GMINA LUBAWKA ????

TO PROSTE, DZIĘKI WYSIŁKOM BURMISTRZ KOCEMBY GMINA LUBAWKA NIE POSIADA ANI JEDNEGO MIEJSCA W ŻŁOBKACH !!!!!

Od wielu już lat tworzone są rozmaite rankingi, monitorujące stan zamożności,
czy też zadłużenia poszczególnych polskich gmin i miast. O przyszłości kraju
stanowić będą w dużej mierze nie słupki i wykresy, ale następne pokolenia. 
Postanowiono więc sprawdzić także, jaką opiekę zapewnia się najmłodszym i tak
oto powstał Ranking użłobkowienia gmin. 

Ranking oparty jest na wskaźniku liczby dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową lub
przedszkolną w stosunku do całkowitej liczby dzieci w wieku od 1 do 3 lat na terenie
gminy.

Zestawienie przygotowane przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” dało
również obraz tego, jak placówki samorządowe i prywatne rywalizują o fundusze
pochodzące z Unii Europejskiej,

Gmina Lubawka mogła aspirować o fundusze z programu Maluch Plus wspierający
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych
i dziennych opiekunów, lecz burmistrz Kocemba woli tańczyć na imprezach
z wiankiem na głowie, niż pomyśleć o możliwym dofinansowaniu gminy w dziedzinie
żłobków czy przedszkoli.

Przełomowe zmiany wprowadzono w 2017 roku wraz z nowelizacją tzw. ustawy żłobkowej
przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wprowadziła ona
ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu żłobków i klubów dziecięcych. Zniesiony został
wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch sal przeznaczonych na pobyt dzieci.

Pomijając już odchodzącą burmistrz i jej zaniechania w tej dziedzinie, ale po
nadchodzących wyborach musimy pomyśleć jak racjonalnie wykorzystać pieniądze na
żłobki i przedszkola, które są na wyciągnięcie ręki, a właściwie na złożenie wniosku
o udzielenie dotacji celowej właśnie na te żłobki i przedszkola.

Samorządy coraz bardziej oceniane są też pod względem dostępu do usług społecznych.
A wśród nich ważną rolę odgrywa zapewnienie opieki nad dziećmi i temu problemowi
poświęcone są programy rządowe, które gwarantują odpowiednie dofinansowanie tych
projektów. Nowe przepisy zezwalają na alternatywne formy opieki przedszkolnej
i pojawienie się budżetowej dotacji przedszkolnej mającej zrekompensować samorządom
ograniczenie wysokości opłat wnoszonych przez rodziców.

Obecnie kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie opieki dzieciom młodszym – głównie
w wieku od roku do trzech. Dzieci w wieku do 3 lat objęte instytucjonalnymi formami
opieki i to głównie dla nich powstał program „POWER” na lata 2014– 2020. Jak widać
z tego programu, priorytety wyraźnie przesunęły się w kierunku opieki nad dziećmi
najmłodszymi.

Alokacja środków na opiekę nad dziećmi w programie POWER to około 1,5 mld zł,
dlaczego więc burmistrz Kocemba zlekceważyła matki, które chciały by skorzystać
z możliwości oddania dziecka do żłobka i mieć możliwość kontynuowania swej
dotychczasowej  pracy? Przecież rodziny z jednym dzieckiem nie otrzymują 500+
i nie jest ich stać na wynajęcie odpłatnej opieki nad małym dzieckiem do lat 3.

Istnieje wiele form wspierania usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. w żłobkach,
klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań) poprzez tworzenie nowych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki
przewidzianych ustawą.  Utworzenie oddziałów żłobków w gminie, bądź innych form
opieki nad tymi dziećmi, jest formą wspierania aktywizacji zawodowej osób
wchodzących bądź powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich,
rodzicielskich oraz wychowawczych poprzez: sfinansowanie kosztów przeszkolenia
zawodowego dziennego opiekuna; aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3.

Tu mamy pole do popisu dla przyszłego burmistrza, aby zadbał o najmłodszych,
ponieważ obecna burmistrz Kocemba totalnie pokpiła sprawę opieki nad najmłodszymi.

Może wyszła z założenia, że 3 latki nie maja prawa głosu i nie zagłosują na nią? Jednak
zapomniała, że rodzice tych dzieci trafnie ocenią jej zaniedbania w tej sprawie i wybiorą
tego kandydata, który zadba o powstanie żłobków na terenie gminy Lubawka.

 

hk
16.08.18

========================================================
CZY PONOWNIE MAMY KŁOPOT
Z BEZMYŚLNYMI DZIAŁANIAMI BURMISTRZ KOCEMBY ?????

CZY ZDROWY PSYCHICZNIE CZŁOWIEK ZDECYDUJE SIĘ
WYPALIĆ ŚRODKAMI CHEMICZNYMI MURAWĘ STADIONU WRAZ Z SYSTEMEM KORZENIOWYM ????

Burmistrz Kocemba zdecydowała, aby rozwiązać umowę z firmą zajmującą
się pielęgnacją murawy. To nie ta firma remontowała murawę stadionu, ta
firma miała umowę na koszenie, podlewanie i nawożenie tej nieszczęsnej
murawy stadionu. Jak mówi przysłowie, Cygan, czyli burmistrz Kocemba
i wykonawca zawinił, kozę, czyli tego co kosi trawę powiesili.
Ale ta firma
była także podwykonawcą, która rozkładała nawieziona ziemię i rozkładała
trawę na murawę stadionu.

W rozmowie z szefem tej firmy dowiedziałem się dokładnie jak to było.
Sprawa ta jest także znana większości radnych z który większość udaje teraz,
że nie wie o co chodzi. Przy wykonywaniu ekspertyzy na stadionie była obecna
burmistrz Kocemba i główny wykonawca tego remontu i zauważyłem w jak
bliskich relacjach są oboje, mówią sobie po imieniu i żeby nikogo tam wtedy
nie było, to może i tam miodek z dzióbków by sobie spijali.
Ot tak łączą ludzi
dziwne interesy gospodarcze, szkoda tylko, że to na niekorzyść gminnego
budżetu.
Nie dziwię się więc, że burmistrz Kocemba tak murem stoi za
wykonawcą, aby ten jak najtańszym kosztem wyśliznął się z obowiązku
naprawy murawy.

Szef firmy opiekującej się murawą potwierdził to co i tak było wszystkim
wiadomo, że doszło do uzgodnień pomiędzy wykonawcą i burmistrz Kocembą,
że nie wykonano na pełną głębokość zgodnie z projektem korytowania boiska
i nie wykonano drenażu nawożąc pospółkę gliniastą zamiast projektowanej
płukanej mieszanki piaskowo-żwirowej.

Obecnie zaplanowano, że do końca
sierpnia wyleją na murawę środki
chemiczne, aby wypaliły trawę i system
korzeniowy. Następnie chcą nawieźć
ziemi i posiać trawę.

Podwykonawca od trawy powiedział jasno, było złe podłoże i kazano mu na
takie rozkładać trawę, a jeżeli teraz posieją trawę, to boisko zostanie wyłączone
z użytkowania na półtora roku.

To i tak nic nie pomoże nawet gdyby nowa trawa wyrosła to i tak będzie gniła,
ponieważ pod spodem jest glina, którą wykonawca musi wywieźć, gdyż woda
będzie wiecznie stała na tej warstwie nie przepuszczającej wody.

Dotąd, dopóki  nie wymieni się tej nawiezionej warstwy  gliny na warstwę
filtracyjną ze żwiru, to woda na boisku będzie wiecznie stała.

Tak miało zostać wykonane zgodnie zapisem w projekcie i specyfikacji przetargowej:

 

2.2.2. Nawierzchnia z trawy naturalnej boiska piłkarskiego - sektora rzutów (wraz z częścią zakoli)

Wewnątrz bieżni planuje się wykonanie sektora rzutów, który opcjonalnie będzie pełnił funkcję boiska

piłkarskiego z zastosowaniem bramek przenośnych. Linie boiska malowane wapnem, kredą lub
wyznaczane ta
śmami. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni sektora rzutów z trawy naturalnej w rolce.

Typ nawierzchni:

Nawierzchnia z trawy naturalnej o następującym układzie warstw:

a. Trawa naturalna z rolki

b. Warstwa wegetacyjna gr. 13 cm, zwałowana.

c. Warstwa pospółki (mieszanka żwirowo-piaskowa) frakcji 0-8mm lub piasku gr. 30 cm, zagęszczona

d. Nasyp z pospółki zagęszczonej warstwami/Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do Is0,96
dla

warstwy górnej o grubości 20cm i Is0,97 dla warstwy na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni

podłoża. W razie braku możliwości dogęszczenia istniejącego podłoża do wymaganego wskaźnika

podłoże to należy dogęścić za pomocą pospółki lub wymienić na inny zagęszczalny materiał. Grunty

wątpliwe należy wymienić.

Płyta boiska posiadać będzie 0,4% spadek poprzeczny. Bieżnia zostanie oddzielona od boiska piłkarskiego

sportowym korytkiem odwadniającym liniowym z krawędzią trawnikową, z pokrywą z tworzywa prostą
oraz korytkiem sportowym z krawędzią trawnikową, do stosowania na łuku 36,5m, z pokrywą z tworzywa
łukow
ą.

 

Widać jasno, że zaprojektowano iż grunty wątpliwe należy wymienić, a tu wybrano część
dobrego gruntu, przez który ponad 80 lat przepływała woda do spodu, a nawieziono gruntu
wątpliwego czyli gliny, która utworzyła warstwę nie przepuszczającą wody.

 

PO RAZ KOLEJNY PYTAM,
CZY WOBEC TAKICH
MACHINACJI I NIE
WYKONANYCH PRAC
DOSZŁO DO DZIELENIA SIĘ „ZAOSZCZĘDZONYMI”
PIENIĘDZMI  ????

KOGO BURMISTRZ KOCEMBA OSŁANIA, ŻE NIE CHCE, ABY WYKONAWCA WYKONAŁ OD
NOWA PRACE TAK JAK
PRZEWIDYWAŁ PROJEKT ????

MIESZKAŃCY PYTAJĄ, KTO
DOROBIŁ SIĘ SAMOCHODU
NA TAKIM REMONCIE
STADIONU ????

 

Mam nadzieję, że radni, którzy nie są zamieszani w ten wątpliwy remont doprowadzą
do tego, aby burmistrz nie dbała o wykonawcę, a zadbała o majątek gminny, czyli
o boisko stadionu.

 

Trzeba zablokować „wypalanie murawy”. Maszyna do ścięcia murawy na grubość
10 cm wykona tą pracę w dwa dni za 2 tysiące złotych, a całość można zawieźć na
skocznię i rozłożyć na zeskoku. Zyskamy tyle, że będą przykryte leżące tam kamienie,
a w przyszłości można łatwo na trawie położyć na tym igelit dla letnich skoków.

Po zdjęciu warstwy trawy wykonawca musi wywieźć glinę i nawieźć żwiru i położyć
nową trawę.

 

Moim zdaniem mamy do czynienia z dziwnymi interesami burmistrz Kocemby
z wykonawcą, nie wolno popuszczać takim ludziom, którzy tak kręcą z tym stadionem.

 

hk
16.08.18

=========================================================
DLACZEGO KOLEJNA INWESTYCJA BURMISTRZ KOCEMBY NIE ZOSTANIE WYKONANA ZGODNIE Z TERMINEM ZAPISANYM W SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ ???

CZY W CHWILI ROZSTRZYGANIA PRZETARGU, GDZIE TERMIN REALIZACJI BYŁ PUNKTOWANY WYSOKO BO 20%, WIEDZIANO,
ŻE W TYM TERMINIE PRACE NIE BĘDĄ MOGŁY ZOSTAĆ
WYKONANE ????

Jeden z oferentów na wykonanie tego remontu złożył bardzo korzystną
ofertę cenową. Gmina zaoszczędziła by kilkaset tysięcy złotych na tych
pracach. Lecz przegrał kilkoma punktami, ponieważ dał krótszy okres
gwarancji. Zwycięzca zobowiązał się wykonać prace do 31 sierpnia
2018 roku i z tego tytułu mógł koszt remontu podnieść o 20%.
Tymczasem mamy już połowę sierpnia i prace nie są wykonane nawet
w połowie.

Jak widać na zdjęciach ulica Wiejska w swym górnym odcinku nie jest
jeszcze skończona. Ulica Jagielońska nie została nawet ruszona, a na
ulicy Krótkiej dopiero w dolnym odcinku rozpoczęto zdejmować
nawierzchnie wykonaną ze starych betonowych elementów.

Zasadnym jest po raz kolejny zadać pytanie, dlaczego burmistrz
Kocemba nie unieważniła pierwszego przetargu i nie ogłosiła drugiego? 
Przecież w drugim przetargu można było uzyskać znacznie niższe kwoty
ofert. Tymczasem burmistrz Kocemba nie posiadając pełnej kwoty na
wykonanie tego zadania dołożyła temu wykonawcy dodatkowe pieniądze,
tak, że wyszło ponad 1,5 miliona złotych.

A co mamy teraz?

Wykonawca nie zmieści się w terminie wykonania tego remontu, ale
doliczone ma 20% za dochowanie terminu do 31 sierpnia 2018 roku,
bo tak sobie ustaliła burmistrz.

Mamy kolejną inwestycję, którą burmistrz Kocemba nie dość, że
przepłaciła, to jeszcze nie potrafi dopilnować terminu jej wykonania.
Ciekawe czy burmistrz Kocemba wie co to jest harmonogram robót,
a jeżeli wie, to dlaczego nie pilnuje, aby był przestrzegany????

A może burmistrz Kocemba zechce przeciągać zakończenie remontu,
żeby tuż przed wyborami przecinać wstęgę, aby uprawiać wyborczą
propagandę sukcesu?

Tylko czy wykonawca wyrobi się z karami umownymi, które są liczone
w wysokości od 0,5-0,7% za każdy dzień zwłoki w oddaniu prac. Chyba,
że znowu burmistrz okaże się łaskawa i podpisze aneks co do terminu tak,
aby swój wykonawca nie musiał płacić kar ???

Czy radni pozwolą na to ? Jeżeli tak, to tych radnych już nie wybierajmy
na następną kadencję. Pozbądźmy się takich radnych i takiej burmistrz.
Wybierzmy takich, którzy walczą o gminę i mieszkańców, a nie patrzą,
aby zdobyć ochłapy ze stołu burmistrzowej !!!!!

 

hk
15.08.18

========================================================
ZGODNIE Z PRZEWIDYWANIAMI TEGOROCZNE WYBORY SAMORZĄDOWE ODBĘDĄ SIĘ
21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU !!!!!

BURMISTRZ KOCEMBIE
POZOSTAŁO JUŻ NIEWIELE
CZASU NA ZAJMOWANIE FOTELA BURMISTRZA !!!!!

Zróbmy wszystko by wybrać nowego burmistrza już
w pierwszej turze. Burmistrza mądrego, niezależnego,
a najważniejsze dobrego gospodarza, a nie pacynkę partyjną.

Wybierzmy radnych, którzy walczą o sprawy gminy i jej
mieszkańców, a nie takich co dbają o stanowiska dla rodziny
i znajomych i pilnują, aby jak najwięcej pieniędzy wydrzeć
z gminnej kasy.

 

hk
14.08.18

========================================================
CZY W LUBAWSKIM RATUSZU
I TAMTEJSZEJ OPIECE SPOŁECZNEJ DOSZŁO DO PRÓBY WYŁUDZENIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ WRAZ ZE ZNAJDUJACYM SIĘ NA NIEJ OBIEKTEM ???

Historia ta ciągnie się już od lat. Starsze małżeństwo z jednej z miejscowości
w gminie Lubawka podupadło na zdrowiu i to tak ostro, że mężczyzna jest na
I grupie inwalidzkiej, natomiast jego żona ma II grupę inwalidzką.

Wraz
z utratą zdrowia następowała dekapitalizacja budynku w którym zamieszkiwali.
Wiadomo, że dom bez przeprowadzanych remontów bieżących potrafi nawet
w krótkim czasie ulec zniszczeniu, a co dopiero ten co liczy już sobie ponad
150 wiosen.

Doszło do tego, że połowa budynku zawaliła się, a druga połowa stoi jeszcze
chyba tylko z przyzwyczajenia. Tak więc to schorowane starsze małżeństwo
z dnia na dzień stało się bezdomne. Zwrócono się więc do władz gminnych
o przydzielenie im lokalu socjalnego. Otrzymali ten lokal i w nim zamieszkali,
ale przydział był na okres czasowy.

                                                                                    Oto ta stojąca jeszcze część domu
                                                                                    na wzgórzu, o który tak walczy gmina.

Ponieważ upłynął już ten okres, to poszkodowani zwrócili do gminy
o przedłużenie przydziału na to mieszkanie socjalne( pokoik z kuchenką,
ok. 25 m2, bez łazienki, toalety, jedynie piec kaflowy do ogrzania).
Luksus żaden, ale dla osób dotkniętych bezdomnością, mieszkanie taki to
swego rodzaju azyl.

I tu nastąpiła rzecz dziwna, burmistrz Kocemba oświadczyła lokatorom
lokalu socjalnego, że przedłuży im przydział na te socjalne lokum pod
warunkiem, że ci państwo zrzekną się tej działki wraz z walącym się
domem, na rzecz gminy.

Dziwnym jest także to, że wkrótce po tym oświadczeniu burmistrz Kocemby
opieka społeczna rozpoczęła nękanie tej rodziny. Zaczęło się zastraszanie
wykonaniem eksmisji z socjalnego lokum i namawianie do tego, aby zrzekli
się tej własności na rzecz gminy. Szczególnie jest w tym aktywna niejaka
Pani Basia. Jesteśmy w trakcie sprawdzania kim jest tajemnicza Pani Basia
i dlaczego jest ona tak bardzo zainteresowana zbyciem działki.

W tym samym czasie pojawił się na tej działce z walącym się domem człowiek,
który po obejrzeniu działki i pozostałości domu,  był zdecydowany odkupić od
gminy działkę za cenę 15 tysięcy złotych, jak powiedział na miejscu taką cenę
zasugerował temu człowiekowi ktoś z ratusza.

Państwo ci, a właściwie już ta Pani (bowiem jej mąż wkrótce zostanie umieszczony
w domu opieki społecznej dla przewlekle chorych) złożyła pismo w urzędzie
o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tej sprawy.

W odpowiedzi otrzymała takie pismo:

Dobre sobie, teraz jak tyłek w strachu to kierownik Michno twierdzi, że zaszła
pomyłka w interpretacji udzielonych informacji. Ten kierownik pomylił się
z powołaniem, powinien zostać prawnikiem, bo to prawnicy potrafią wymyslić
tak pokrętne tłumaczenia, żeby ukryć prawdziwe intencje.

Wychodzi na to, że chcą teraz iść w zaparte, że takich propozycji nie składali,
ale co będzie gdy jakieś nagranie rozmowy trafi do CBA ?

Jednocześnie burmistrz Kocemba ze swym …. Michno twierdzą, że ci ludzie
posiadają nieruchomość mieszkalną.

Czy byli może obejrzeć ten dom ???

Oto ta nieruchomość, niby mieszkalna i jej stan techniczny na dzień
11 sierpnia 2018 roku:

Jedna strona domu jest już zawalona, teraz ta druga też już niedługo
się zawali.

Czy według burmistrz Kocemby i inżyniera budowlanego Michno
to jest lokal mieszkalny ????

Kto chce na tym zarobić, że tak naciskają do przejęcia tej działki ? 

Łakomy kąsek dla znajomków ???

Działka ma status budowlanej, nie potrzeba żadnych dodatkowych
dokumentów, żeby odbudować ten dom. Jest doprowadzone zasilanie
w energię elektryczną, linia telefoniczna, woda z własnej studni,
dochodzi droga gminna pod dom, ponad 7 arów powierzchni, no i ta
cena 15 tysięcy złotych.

Gdyby wśród tego grona ratuszowych cwaniaków był ktoś inteligentny,
to wpierw sprawdziłby status prawny tego domu. Tam jest
współwłasność i drugi właściciel, który jest bratem tego Pana nie
decyduje się sprzedać swego udziału, a tym bardziej zrzekać się swej
własności na rzecz gminy, a już szczególnie w okresie gdy burmistrzem
gminy jest burmistrz Kocemba.

Fakty są oczywiste. Walący się dom nie jest nieruchomością mieszkalna.
Państwo ci są osobami którym należy się mieszkanie socjalne, czy to
burmistrzowi i jej urzędasom się podoba, czy nie. Gmina ma obowiązek
przydzielić lokum socjalne i eksmitować może tylko w wypadku, gdyby
za lokal socjalny nie płacono czynszu, a tu taki przypadek nie zachodzi.
I nie mogą oni zasłaniać się komisją mieszkaniową, bowiem żadna
komisja nie wyrzuci na bruk chorych inwalidów, którzy nie mają się gdzie
podziać.

Gdzie jest empatia burmistrz Kocemby do drugiego człowieka, czy,
aż tak nienawidzi mieszkańców, że wyrzucała by nawet inwalidów
pod przysłowiowy most ???

Niech oni pamiętają o jednym, bezdomność jaka dotknęła tych ludzi,
może w każdej chwili dotknąć każdego, jest tyle zdarzeń losowych,
że w kilka chwil życie każdego może w jednej chwili odwrócić się
o 180 stopni.

Warto o tym pamiętać przynajmniej w te ostatnie dni władzy jaka jest
obecnie sprawowana przez burmistrz Kocembę i jej ekipę. Karma wraca,
czynienie zła, prywata i chęć „przytulenia” kilku złotych nawet kosztem
bezbronnych ludzi jest godne pogardy.

Ze swojej strony deklarujemy, że całej sprawie będziemy się przyglądać
na bieżąco. I na koniec apel do tych wszystkich, którzy próbują na końcu
kadencji burmistrz Kocemby zrobić jeszcze jakiś korzystny dla siebie
interesik. Nowa miotła, która zawita do lubawskiego ratusza wymiecie
Wasze grzechy i grzeszki na zewnątrz. Opinia publiczna będzie o nich
poinformowana, a Wy niestety albo i stety zostaniecie za to pociągnięci do
odpowiedzialności karnej i zmuszeni do oddania zagarniętych fruktów. 

Niektórzy już powinni pomału się pakować.

 

hk
12.08.18

=======================================================
CZY TO JEST KONIEC MARZEŃ MIESZKAŃCÓW CHEŁMSKA ŚLĄSKIEGO O ODREMONTOWANIU FIGURY NEPOMUCENA STOJĄCEJ
NA CHEŁMSKIM RYNKU ???

OBIECANKI BURMISTRZ KOCEMBY, ŻE BĘDZIE RENOWACJA NEPOMUCENA POZOSTAŁY NADAL OBIECANKAMI !!!!

Pisałem niedawno, że burmistrz Kocemba zwodzi mieszkańców
z odrestaurowaniem figury Nepomucena. Widać naśmiewanie się
z tak „gospodarnej” burmistrz nie wywiera na niej żadnego
wrażenia, albo nie zdaje sobie ona sprawy z tego jej postępowania,
albo totalnie olewa mieszkańców Chełmska Śląskiego.

Jednakże zbliżający się jarmark tkaczy, który postanowili wykorzystać
jako swoją kampanię wyborczą za pieniądze podatnika, sprawił, że
burmistrz postanowiła coś z tym Nepomucenem zrobić.

Wymyślili, że zamiast figurę odrestaurowywać to wystarczą ją dobrze
umyć, żeby na jarmarku prezentował się jak „nówka”.

Oto jak wygląda Nepomucem po kąpieli urządzonej mu myjką
ciśnieniową z użyciem środków chemicznych, których przecież nie
wolno jest stosować do piaskowca.

Co prawda nie widać sporej różnicy, przed myciem i po umyciu,
ale za to użyte środki chemiczne zniszczyły nasadzone wiosną
wokół figury kwiaty.

Dopiero interwencja mieszkańców w ratuszu w sprawie zniszczenia
tych kwiatów sprawiła, że przywieziono nowe, ale niewiele
i posadzone tak rzadko nie wyglądają dobrze.

Tak się zastanawiam, czy ta rządząca ekipa zrobiła kiedyś coś dobrego?

Przecież za co się nie wezmą to wychodzi mówiąc kolokwialnie sknocone.
Może do wyborów lepiej, żeby nic nie robili, bo przy nich jest więcej
szkód niż pożytku???

Zajrzałem do wnętrza tej fontanny za Nepomucenem, ale nie zdecydowałem
się zrobić zdjęcia tej zawartości w środku, żeby nie kusiło mnie zamieścić tu

tych zdjęć, ale radzę, aby burmistrz ze swoim zastepcą zajrzały do tej fontanny
i zobaczyły, czy przesadą jest piętnowanie ich poczucia gospodarności czy
zamiłowania do czystości. Ciekawe co goście wczoraj pomyśleli o burmistrz
widząc to co jest w tej fontannie( z wierzchu strój pod spodem g..j ???)

 

hk
12.08.18

=========================================================
CZY MAMY DO CZYNIENIA
Z KOLEJNĄ NIEUDANĄ INWESTYCJĄ BURMISTRZ KOCEMBY ????

DLA KOGO SĄ WYDAWANE MILIONY ZŁOTYCH Z GMINNEGO BUDŻETU
NA ZALEW ?????

MOIM ZDANIEM NALEŻY PRZEBADAĆ PSYCHIATRYCZNIE DECYDENTÓW BUDOWY PARKINGU ODDALOWEGO O KILOMETRY OD ZALEWU !!!!

Gdyby myślący, zaradni i gospodarni poprzedni mieszkańcy naszych terenów
zobaczyli ten zalew i wybudowany w tym miejscu parking, to chyba nie
uwierzyli by, że to mógł wymyśleć zdrowy na umyśle człowiek.

A zawołali by pewnie po swojemu: „Gott sei Dank!”, że nie było imprezy
otwierającej jakże „ważną inwestycję” dla gminy i że burmistrz Kocemba
wraz z radną Krawczyk nie przecinały wstęgi na wjeździe do tego parkingu
i że Gmina nie wydała dodatkowych pieniędzy na katering dla tych osób, bo
to by drogo wyszło. Dobrze wiemy jak radna Krawczyk lubi się najeść na
koszt podatnika, wszak w warszawskim hotelu potrafiła zjeść cztery drogie
śniadania za publiczne pieniądze, a burmistrz Kocemba lubi wydawać
pieniądze z gminnego budżetu, aby tylko chwilowo i za darmo pogwiazdorzyć.

Oto jak wygląda ten parking w dniu dzisiejszym.

Nawet psa z kulawą nogą tam nie uświadczy, a co dopiero, aby jakiś
turysta przyjechał tam zaparkować, objuczyć się jak wielbłąd
sprzętem i szedł kilometr czy dwa nad zalew.

Mieszkańcy Miszkowic znacząco pukają się w głowę mówiąc
o pomysłodawcach tego parkingu, przecież nie dość, że usytuowany
jest daleko od wody, to jeszcze dojazd do niego jest jak przez
czołgowisko na poligonie wojskowym.

Turyści śmieją się z usytuowania tego parkingu i nadal rozbijają się
nad samą wodą śmiejąc się burmistrzowej, że wymyśliła parking
w tak nie odpowiednim miejscu.

To wszystko nad zalewem chcieli zrobic prywatni inwestorzy, ale
burmistrz Kocemba to zablokowała twierdząc, że to ona wykona
za pieniądze gminne i pozyskane z dotacji.

A może w tym wszystki chodzi tylko o to, aby burmistrz dawała
zarobić znajomym firmom, nie dbając jednocześnie o gminny budżet ???

A co nam pozostanie?

                                            Wywózka nie naszych śmieci i obsługa budujących się szaletów?

Do obsługi szaletów można przesunąć będzie dwie pracownice
z klubu w Bukówce, które są tam nie potrzebne, a wreszcie będą
mogły wykazać się pożyteczną pracą.

Jak sama burmistrz oświadczyła, na kolejne etapy inwestycji nie ma
dofinansowania zewnętrznego i trzeba by wydawać kolejne grube
miliony z gminnego budżetu.
Czy gminę stać na to i czy to jest potrzebne naszym mieszkańcom?

Trzeba odsunąć burmistrz Kocembę od tego i dalsze inwestycje
powierzyć prywatnym firmom i osobom, niech zainwestują i zarabiają,
tak jak to było zaplanowane przed rządami tej burmistrz.

 

hk
12.08.18

=======================================================
CZY MAMY DO CZYNIENIA
Z KOLEJNĄ „ŚMIERDZĄCĄ” SPRAWĄ W URZĘDZIE ???

CZY WYDANO PIENIĄDZE NIE POSIADAJĄC STOSOWNEJ UMOWY
DO TEGO ????

CO BURMISTRZ KOCEMBA ZE SWOIMI URZĘDNIKAMI CHCE
UKRYĆ PRZED
SPOŁECZEŃSTWEM ???

Od dłuższego czasu staram się o dokumenty w sprawie odwiertów studni
przy stadionie i skoczni. Moim zdaniem doszło do marnotrawstwa
i bezzasadne wydanie kwoty ok. 100 tysięcy złotych. Jaki bajzel panuje
w dokumentacji urzędu dotyczącej tej sprawy niech świadczy fakt, że
trzeba wielokrotnie domagać się kopii dokumentów, które powinny być
dostępne od ręki.

Nie inaczej jest obecnie. Urząd wiedząc, że te dokumenty zostaną dołączone
do zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez
burmistrz Kocembę i jej urzędników w sprawie tych odwiertów, odmawia
odpowiedzi, odsuwając tą sprawę w czasie, aby nie wyszła przed wyborami.

Nie chcą udzielić informacji publicznej, tłumacząc, że muszą zbierać
dokumenty, choć maja to w ręku i jest tego cztery kartki formatu A4.

Oto jak „bohaterowie” blokują informacje:

Nic im to nie pomoże, bo i tak sprawa trafi do organów ścigania, a oni te
brakujące dokumenty w zębach tam zaniosą. Myślą zapewne, że gdy nie
określi się wysokości strat poniesionych przez gminę, to nikt im nie
postawi zarzutów. Mylą się. Wkrótce będą kolejne informacje w tej jakże
bolesnej finansowo dla gminy sprawie.

Odwiert przy skoczni nie powinien był powstać, ze względu na małą jego
wydajność( 2,4 m3, gdy tylko jedna armatka potrzebuje jej ok. 10 m3 na
godzinę), a teraz dodatkowo wysycha, ze względu na niski poziom wody
na tym obszarze.

                                            Fajnie mam tu na tej skoczni, kopię sobie suche norki, bo tu nie ma wody.


hk
10.08.18

=========================================================
DAWNO TEMU BYŁ TAKI PROGRAM TELEWIZYJNY DROZDY „ŚMIECHU WARTE”, KTÓRY POKAZYWAŁ IDIOTYZMY PANUJĄCE W POLSCE !!!

WIDZĄC PLAKAT PROMOCYJNY JARMARKU TKACZY ŚLĄSKICH, TAKIE SKOJARZENIE MI PRZYSZŁO DO GŁOWY !!!!!

BOWIEM JAKI ZWIĄZEK Z TRADYCJĄ TEGO JARMARKU MAJĄ TE TRZY ŚMIESZNE OSOBY ZAJMUJĄCE PRAWIE CAŁĄ POWIERZCHNIĘ PLAKATU, TEGO NIKT NIE WIE ????

Jeżeli już miałby ktoś promować ten jarmark, to należało wybrać choćby
Teresę Sobalę i Bożenę Pełdiak, bo to są te dwie Panie, które stale pracowały
dla jarmarku, nie afiszując się nadmiernie swą ciężką pracą.

A mieszkańcy śmieją się do rozpuku, że tym trzem z plakatu pomyliły się imprezy.
To nie jest kampania wyborcza i te trzy moim zdaniem starsze babcie powinny za
swoje pieniądze prowadzić swą kampanię wyborczą.

Jakby było mało śmieszności to na plakat wsunięto inną babcię, radną wojewódzką
Krawczyk. Tak, to ta sama, która jako prezes strefy zażyczyła sobie samochód
służbowy z tylną rozkładaną kanapą, budując sobie w strefie ekonomicznej sexi
apartament,  także zakupując sobie za pieniądze podatnika drogie alkohole, nie
wspomnę już o mopie parowym.

Co one mają wspólnego z jarmarkiem i jego promocją? Chyba to, że może na
jarmarku radna wojewódzka da pokaz jak pozyskiwała inwestorów na tej rozkładanej
kanapie, czy w apartamencie, a burmistrz Kocemba będzie rozdawała kopie swoich
filmów, czy podpisywała swoje roznegliżowane zdjęcia. Co miała by robić zastępca
burmistrza? W pierwszej chwili mam skojarzenia i wizję, jak obsługuje jednoosobową
miotłę miękką, bo ja osobiście skierował bym ją tylko do sprzątania po jarmarku.

Ale stało się coś niezwykłego. Wydano wiele pieniędzy na opracowanie plakatów i ich
wydrukowanie, a znalazł się ktoś przytomny, kto zablokował ich rozklejanie na terenie
gminy i powiatu.

Co było tego powodem?

Jeden powód znam, ale poczekam na inne wiewiórki co one się dowiedzą i wspólnie
pośmiejemy się z tych osób znajdujących się na tym plakacie. Wściekła za zablokowanie
rozklejania plakatów burmistrz Kocemba, nakazała oflagować także Lubawkę, aby ludzie
uznawali to za wielkie święto gminy, że ona na jarmarku wkroczy pomiędzy zwykły lud,
który zgromadzi się tam.

Wszyscy są zdziwieni, że Lubawka dziś jest lepiej oflagowana, niż była na godzinki
Lubawki, no, ale cóż to chyba jedyne osiągnięcie tej burmistrz, której nic dobrego oprócz
propagandy sukcesu nie wychodzi.

 

hk
09.08.18

=========================================================
KOLEJNY RAZ PYTAM SIĘ, KTO
I ILE WZIĄŁ ŁAPÓWKI ZA NIE WYKONANE PRACE NA STADIONIE
I NIE WBUDOWANE MATERIAŁY ???

DLACZEGO BURMISTRZ KOCEMBA WRAZ ZE SWOIMI URZĘDNIKAMI
TAK MATACZY W TEJ SPRAWIE ???

Już blisko półtora roku piszę i pokazuję jak została zniszczona murawa
stadionu w Lubawce.

Już blisko półtora roku burmistrz Kocemba nie chce, aby wykonawca
stadionu naprawił wady tego remontu !!!

Już blisko półtora roku burmistrz Kocemba nie chce zawezwać wykonawcy,
aby w ramach gwarancji wymienił murawę wraz z jej wadliwą podbudową !!!!

Pamiętamy jak burmistrz Kocemba blokowała porządnych radnych, aby nie
mogli zlecić wykonania ekspertyzy tej murawy !!!!!

Ale stało się !!!!

„Przyciśnięta do muru” burmistrz musiała
zlecić wykonanie tej ekspertyzy !!!

Co teraz ????

Teraz burmistrz Kocemba rozpoczęła utajnianie tej ekspertyzy i staje po
stronie wykonawcy oświadczając, że gruntowna naprawa kosztowała by
wykonawcę za drogo. Patrzcie jaka litościwa dla tego partacza, a może ma
w tym swój osobisty interes, aby bronić wykonawcy ???

Wystąpiłem do urzędu, aby w ramach informacji publicznej otrzymać kopię
ekspertyzy oceniającej stan techniczny tej murawy.

Oto co otrzymałem w zamian:

Poprosiłem więc o kopię podpisanej klauzuli poufności.

Oto co otrzymałem:

Krótko mówiąc, według burmistrz Kocemby i jej urzędasów, ekspertyza
jest tajna i mieszkańcy gminy nie mają prawa jej poznać.

Mało tego, ta niby klauzula, której nikt nie widział też jest tajna.
Naturalnym więc jest, że rodzą się więc pytania:

DLACZEGO BURMISTRZ KOCEMBA
OBAWIA SIĘ UJAWNIENIA TEJ
EKSPERTYZY ????

CZYŻBY TEGO, ŻE OKAŻE SIĘ, ŻE
KTOŚ PÓJDZIE SIEDZIEĆ DO
WIĘZIENIA ZA TEN REMONT ????

CZY MOŻE BURMISTRZ KOCEMBA
OBAWIA SIĘ, ŻE WYJDZIE NA JAW
KTO DZIELIŁ SIĘ PIENIĘDZMI ZA
NIE WYKONANE PRACE I UŻYTE
NIEWŁAŚCIWE MATERIAŁY ???

Najbliższe dni przyniosą wiele nowych wiadomości w tej sprawie i wyjaśni się,
dlaczego burmistrz Kocemba nie dba o dobro gminy, a dba o interes wykonawcy,
który swymi działaniami zniszczył dobrą murawę stadionu w Lubawce.


hk
09.08.18

==========================================================
SUSZA W GMINIE LUBAWKA
NARASTA !!!

KOLEJNE STUDNIE WYSYCHAJĄ !!!!

HODOWCOM BYDŁA ROSNĄ RACHUNKI ZA WODĘ
Z WODOCIĄGÓW UŻYWANĄ
DO POJENIA ZWIERZĄT !!!!

Od ponad tygodnia woda w Czarnuszce od granicy do galmetu przestała już płynąć.

Jedynie drób jest zadowolony z tego, bo może z wyschniętego koryta wyjadać
z błota drobne żyjątka wodna.

Jak informują rolnicy, także w innych miejscowościach powysychały tamte
potoki i strumienie w których zawsze było choć trochę wody.

Wyschnięte studnie powodują potrzebę pojenia bydła z wody wodociągowej,
co dziennie kosztuje dziesiątki złotych.

Jednym z potoków w którym nie brakuje wody, jest potok zasilający w wodę
basen miejski w Lubawce.

 

                                          Nawet w te największe upały jest w nim dosyć czystej wody, żeby
                                          zasilać baseny w wodę, szkoda, że burmistrz Kocemba o tym nie wie.

 

Na naszym terenie jest i drugie zagrożenie powstałe w wyniku nasilającej się suszy.
Ponieważ wody gruntowe opadły co najmniej o kilka metrów, to w wyniku tego
następuje zwiększony wypływ radonu. Przez grunt w którym do tej pory stała woda
wydostaje się ten gaz.

 

Radon jest bezbarwnym i bezwonnym gazem. Naturalnym i głównym jego źródłem
jest gleba. Z ziemi wnika on do budynków m.in. poprzez szczeliny i pęknięcia
w wylewkach, szpary konstrukcyjne, nieszczelności wokół rur z instalacjami, może on
się znajdować także w materiałach budowlanych i w wodzie. Wpływ samego radonu
na zdrowie jest mniejszy, ale produkty jego rozpadu są cząstkami stałymi, które wraz
z pyłem z powietrza osadzają się w płucach i mogą podnosić ryzyko zachorowań na
nowotwory.
 Radon jest drugą przyczyną raka płuc po paleniu tytoniu.
Dawka radonu, która kumuluje się w płucach, zależy między innymi od stężenia radonu
we wdychanym powietrzu, szybkości oddychania, obszaru płuc, w którym cząsteczki są
zgromadzone, szybkości ich usuwania (co zależy od średnicy i gęstości cząsteczek).
Poza tym pochodne radonu nie gromadzą się jednolicie w układzie oddechowym –
głębokość wniknięcia cząsteczki zależy od jej rozmiarów.

Jesteśmy gminą pod którą znajdują się duże złoża uranu i radu powstającego z tego
uranu, jednakże do tej pory nikt nie myśli o zgłoszeniu gminy do przeprowadzenia
badań określających jakie jest zagrożenie z tego tytułu. Przecież zwiększona ilość
zgonów na naszym terenie z powodu nowotworów w stosunku do mieszkańców
z innych rejonów kraju nie jest powodem ostrzejszego naszego klimatu.

Pomiary są proste i nieuciążliwe. Detektor to niewielki plastikowy pojemnik, w którym
umieszczona jest specjalna folia. Cząstki emitowane przez radon osadzają się na niej.
Im śladów pozostawione na folii jest więcej i są ułożone gęściej, tym stężenie radonu
jest wyższe.
 

Badania w niektórych rejonach kraju przeprowadzane są w ramach projektu
współfinansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego.
 Jesteśmy także zobowiązani, aby
wprowadzić w życie dyrektywę UE z 2013 r. dotyczącą promieniowania jonizującego,
w tym radonu.

Stan naszego zdrowia powinien być priorytetem nowych władz, które wybierzemy sobie
w jesiennych wyborach. Dlatego mam taką nadzieję, ze nowe władze doprowadzą do
przeprowadzenia takich badań, których koszt nie będzie obciążał gminnego budżetu.

hk
09.08.18

======================================================
IMPERIUM ZŁYCH MOCY
PONOWNIE ATAKUJE !!!!

CZY AKOLICI BURMISTRZ KOCEMBY SĄ OGRANICZENI UMYSŁOWO ???

DLACZEGO PLUJĄ, ZAMIAST
NAPISAĆ KOMENTARZ CZY POLEMIKĘ NA TEMATY
PORUSZONE W ARTYKUŁACH
I PRZESŁAĆ DO NAS DO OPUBLIKOWANIA ???

Od dłuższego czasu widać jak na dłoni jakimi „intelektualistami” otoczyła
się burmistrz Kocemba, jedno mnie tylko zastanawia, czy to oni równają
do burmistrzowej, czy ona do nich? Poniżej są dwa kolejne smsy od tej
grupy z wczorajszego dnia (pisownia oryginalna).


Witam, szkoda że ludzie nie mogą komentować pana wypocin. Jak można tak krytykować Panią
burmistrz która dużo w swojej kadencji zrobiła. Jest Pan mieszkańcem Lubawski a to nie Nasza
burmistrz przynosi wstyd nam tylko pan panie Henryku wypisując wypociny
…518 756

Jak malpa … inni maja to dlaczego ja mam nie miec?
Inni maja kurtyny, ja tez chce.
Inni maja  kapiele w blocie,
ja tez chce…. Wiecej zyczen poprosimy hehehe
… 377 984


Jak widać po tych smsach zmieniła się już linia ataku tej kliki na osoby, które
realnie oceniają przydatność burmistrz Kocemby do pełnienia tej funkcji.

Ta klika myśli nadal, że jeżeli ludzie nie dowiedzą się o wszystkich
przewinieniach ich i ich guru, czyli burmistrz Kocemby, to będą mogli nadal
utrzymać się u władzy i nadal doić pieniądze z gminnego budżetu, obsadzać
stanowiska swojakami i nadal leniuchować.

Dlatego tak ich boli wszelka krytyka i wyciąganie na światło dzienne
wszystkich nieprawidłowości. Proszę zauważyć jak napisał w smsie ten akolita
burmistrz Kocemby; „Jak można tak krytykować Panią burmistrz?”

Otóż tej niemocie odpowiem, że nie tylko można burmistrza  krytykować, ale
wręcz trzeba, gdy nie postępuje tak jak powinien postępować.

A cóż takiego według niego zrobiła burmistrz Kocemba ???

Gdy obejmowała urząd w kasie gminy było 8 milionów nadwyżki, obecnie
dochodzimy do 20 milionów długu. Przez 4 lata tej kadencji corocznie było
wydawane po ponad 40 milionów złotych, co daje kwotę 160 milionów. Jak to
jest, ze za kwotę 160 milionów niewiele zostało zrobione, a co było robione to
zostało totalnie sknocone??

Ilu akolitów burmistrz Kocemby napchało sobie kieszenie pieniędzmi
pochodzącymi z gminnej kasy ???

I wreszcie co ta burmistrz zrobiła z tego co obiecywała przed wyborami ???

Weźmy stok narciarski.
Przez 4 lata nie potrafiła zrobić naśnieżania i przez to stok nie przynosił
dochodu do gminnej kasy. W okresie letnim nie dała nikomu w dzierżawę,
aby wykorzystać stok, aby zarabiał na rynnach ślizgowych czy kolejkach górskich.

Tak wykorzystują w lecie stoki inni:    

A tak jest na stoku w Lubawce:
pusto i nudno, a koszty utrzymania stoku  gmina ponosi.

Tak wyglądają baseny                                                                   A tak w Lubawce !!!!
w innych miejscowościach:


Tak wyglądają zalewy                                                          A tak w gminie Lubawka !!!!
w innych gminach:

Tak wyglądają skocznie                                                     A tak w Lubawce !!!!!
narciarskie u innych:


Tak wygląda jeden                                                      A tak wygląda w Lubawce(te żółte
osiedlowy stadion z piękną zieloną trawą:                 place murawy są już bez trawy,
                                                                                    po deszczu
                                                                                    będzie tam zwykłe błoto) !!!!!!!